ESG

Miljö, människor, samhälle och etisk företagsledning

På Miller Pen Co. har vi alltid varit stolta över vårt arbete för att driva vår verksamhet korrekt, ansvarsfullt och hållbart. Men då detta tidigare mest handlade om arbetsförhållanden, produktkvalitet och god affärssed, finns det idag ett globalt fokus. Även för ett mindre företag som Miller Pen Co.

Hållbarhet och etisk företagsdrift har högsta prioritet idag. Både hos oss själva och våra kunder och samarbetspartners, men också hos de konsumenter som köper de produkter vi säljer.

Vi har beslutat att stärka och synliggöra vårt arbete inom hållbarhet och miljö, sociala förhållanden och god företagsledning (ESG – Environment, Social, Governance).

Nya åtgärder:

  • Publicering av årlig ESG-rapport, som framöver kommer ut i februari
  • Lansering av ESG-policy för Miller Pen Co.
  • Utnämning av ansvarig medarbetare för ESG.

ESG-rapport

Vår första ESG-rapport publicerades i februari 2024 och omfattar våra resultat under 2023. Rapporten innehåller också våra insatser och mål för 2024.

Ladda ner ESG-rapport 2023 >

 

ESG-policy

Miller Pen Co:s ESG-policy syftar till att säkerställa att vi alltid gör vårt bästa för att driva företaget på ett sätt som tar hänsyn till vår påverkan på miljö och klimat, med respekt för människor och samhälle och med anständighet och transparens.

Se Miller Pen Co:s ESG-policy här >

 

Organisatorisk förankring

I januari 2024 utsågs Charlotte Rosell till ansvarig för ESG. Charlotte Rosell har varit anställd som marknadsföringschef på Miller Pen Co. sedan 2021 och har både stor erfarenhet av projektledning samt ett personligt intresse för ESG-området.

Kontakta oss om ESG >