POLICY FÖR PERSONDATA

VILKA ÄR VI?

Miller Pen Co. A/S är dataansvariga för de uppgifter du lämnar när du är kund hos oss eller använder dig av våra tjänster – härunder hemsida, nyhetsbrev och sociala medier.

MILLER PEN CO. A/S

Wilders Plads 9A, 3. SAL
1403 København K
Danmark
CVR-nr. 3910 3915
Email: miller@millerpen.dk

Vores hjemmesideadresse er: www.millerpen.se

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH TILL VAD?

Cookies

Om du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida kan du välja att spara ditt namn och din mejladress i cookies. Cookies används för att göra det lätt för dig att använda hemsidan så du slipper fylla i dina uppgifter igen om du skriver en ny kommentar på vår hemsida.

Våra cookies är aktiva i 1 år.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA DATA?

Om du skriver till oss via ett av våra formulär bevaras lämnade uppgifter och dess metadata på obestämd tid.

VEM DELAR VI DINA DATA MED?

De uppgifter du skriver in i våra formulär delas varken vidare eller överlåts på tredjepart.

Undantaget är våra personuppgiftsbiträden som består av flera externa verksamheter och tjänster som behandlar data på våra vägnar. Dessa uppfyller de krav som vi ställer för skydd av personuppgifter. För alla dessa gäller att vi enbart överför data som tillhör oss, och att data inte används för egna syften av våra personuppgiftsbiträden.

Vi använder, så långt det är möjligt, personuppgiftsbiträden inom EU/EES så att personuppgifter inte överförs till osäkra tredjeländer. Vid några tillfällen använder vi personuppgiftsbiträden i Storbritannien och USA – dock enbart när de lever upp till kraven i GDPR-lagstiftningen.

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Rätten att få ta del av insamlade data

Om du skrivit till oss via ett formulär på vår hemsida har du rätt att begära en exporterad fil med de uppgifter vi sparat om dig, däribland all data du lämnat via formulär på vår hemsida.

Rätten att få ta del av och rätta insamlade data

Om du menar att insamlade data är felaktiga har du rätt att få dessa korrigerade.

Rätten att få insamlade data raderade

Du kan begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig. Detta gäller dock inte data som vi är förpliktade att spara av administrativa, lagmässiga eller säkerhetsmässiga grunder.

Rätten att återkalla samtycke

Har du lämnat ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke. Därefter kommer vi inte längre att använda dina uppgifter.

Rätten att göra invändningar

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill framföra klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Det gör du via IMY:s hemsida.

Om du vill ändra i dina personuppgifter, önskar en kopia av de uppgifter vi har sparade eller vill att data raderas, eller om du önskar att dra tillbaka ditt samtycke eller klaga över vår behandling av data, kan du skriva till oss på miller@millerpen.dk.