Mediearkiv

Kontakta oss på miller@millerpen.dk för att få tillgång till Artlines mediearkiv.


Artline är en japansk tillverkare av innovativa skrivredskap och konstnärsmaterial av hög kvalitet.

Artline utgör en del av företaget Shachihata som grundades 1925. Idag säljs Artlines produkter i fler än 80 länder.

Miller Pen Co. har varit distributör för Artline i Skandinavien sedan mitten av 1960-talet.

Företagets filosofi

Artlines övergripande vision är att ge människor verktygen för att bli hörda, kunna leva ut sina drömmar och spara sina idéer och minnen.

Artlines tidlösa företagsfilosofi bygger på samma fyra ideal och principer som då verksamheten grundades för snart hundra år sedan:

  • Hopp inför framtiden – Vi bidrar till den globala gemenskapen genom att utveckla idéer som ligger i linje med framtidens ideal.

  • Snabbhet – Tid är viktigt! Att leda ett företag är en kamp mot tiden.

  • Beslutsamhet – Vi är kreativa och starka, greppar målsättningar och är engagerade och effektiva problemlösare.

  • Djärvhet – Vi vill komma först och vi törs tänka stort för ta oss dit..

Miljö

Som företag visar Artline miljöhänsyn och tar ansvar för hållbarhet. De är angelägna om att bidra till minskade koldioxidutsläpp i världen.

Artlines produkter framställs med utgångspunkt i att företagets aktiviteter ska ske i balans med miljön och med respekt för densamma:

  • Artlines produkter ska stödja och berika de människor som använder dem. Produkterna ska framställas på ett sätt som tar hänsyn till miljön.

  • Hållbarhet har högsta prioritet och alla anställda uppmanas att göra sitt bästa för att medverka till en grön omställning.

  • Artline efterlever lagar och regler men sätter också sina egna höga standarder för ett hållbart förfaringssätt och produktion.

  • Arbetet för att säkra en hållbar produktion och drift utvärderas med jämna mellanrum för att se till att Artline efterlever de standarder som satts – inte bara enligt lag men även av företaget självt.